IMG_20190513_171054

Относно ,,Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020, мярка 21 Карнобатплод АД  е получилo сумата от 5 178, 60 лв.